Grafisch charter

In 2022 hebben wij een nieuw grafisch handvest opgesteld dat meer in overeenstemming is met ons grondgebied en met de uitdagingen en doelstellingen van de toerismestrategie.

De problemen

Voordat we bezoekers kunnen ontvangen moeten we...

  • Identified: Waar zijn we en wie zijn we?
  • Erkend: Erkend worden als een echte waarde: het verkrijgen van een waar, duidelijk en lonend imago. Zonder vervorming tussen het gewenste beeld, het waargenomen beeld en het ervaren beeld.
  • Aantrekkelijk: Aantrekkelijk. Brengt een positief, aantrekkelijk, verleidelijk beeld over.
  • Een denkbeeldig beeld dragen, doordrenkt met de zoetheid van het leven.

De doelstelling

Onze doelstelling: ons imago versterken, evolueren naar een territoriaal merk met nationale en Europese klanten (Engels, Nederlands, Belgisch...).

De acties

Daarom hebben wij gekozen voor een professionele grafisch ontwerpster, Elsa DUMARTIN (Studio Mund). 

Zij stelde een palet voor van hoofd- en nevenkleuren, typografie en een herziening van het logo. Wij hebben ook de slogan herzien, met een positionering in de richting van de Périgord om geografisch beter herkenbaar te zijn op nationale en Europese schaal. 

Het resultaat

We hebben nu een visueel universum in lijn met de emblematische elementen van het grondgebied: steen, baksteen, tegels, velden, bos... 

U kunt het merkboek downloaden door hieronder te klikken.

Om ons logo per e-mail te ontvangen, kunt u ons schrijven op: contact@coeurdebastides.com